Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

UTEKÁČVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Vepor-hegység (Veporské vrchy) környezetében, a Rimavica folyó völgyében található Utekáč község. Az elnevezése IV.Bélának a tatárok előli menekülésére utal (uteka = futni, menekülni). A községről szóló első említés 1593-ból származik. Utekáč 1787-ben indult fejlődésnek, abban az időben, amikor Forgách gróf a településre érkezett. A gróf több üveggyárat építtetett, amelyek közül a legnagyobb – a Clara nevű – máig is fennmaradt. Az üveggyári település eredeti lakosai üvegkészítő mesterek, és azok családjai voltak, akiket Németország, Magyarország, Cseh- és Morvaország területéről költöztettek ide. A község újkori történelme 1993.január 1-ével kezdődik, amikor megalakult az önálló község. Azelőtt Utekáč csak Kokava nad Rimavicou község ipari településrészét képezte. Utekáč az ipari létesítményeivel, és nagy területen elhelyezkedő lakóépületeivel ma már inkább kisvárosi jellegű. A község Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik, Nad Rimava és Cisársko nevű részeinek jellegzetes, tanyasi jellege van, amelyekben láthatók az eredeti népi építészet emlékei. Salajka település érdekességei a fából készült, emeletes, finn típusú lakóházak. A község történelmi nevezetességei közül kitűnik Forgách gróf kastélya, és a Páduai Szent Antal kápolna, amely az üveggyár régi tulajdonosának, a Kuchynkov családnak a sírboltjaként is szolgál. A Drahová és Havrilovo községrészekben kis kápolnák találhatók. Utekáč község jó hírnevét öregbíti a „fujara” nevű népi fúvóshangszer készítésével foglalkozó három Kubinec testvér, akik egyúttal játszanak is ezen a hangszeren. A második világháború idején a község ádáz harcok helyszíne volt. Ezen időszak eseményeire emlékeztet az elesett hősök tiszteletére, a község parkjában felállított emlékmű, és a Nikolaj Chmelnickýről elnevezett völgyben található három emlékmű. A környék a turisták, gombázók és a vadászok kedvelt helye. A község idegenforgalmi szempontból előnyös fekvésű, kiváló hely a hétvégi házak tulajdonosai számára, valamint farmgazdaságok létesítésére. A településen kitűnő feltételek vannak a sífutáshoz és a síeléshez – a sífelvonók közvetlenül Utekáč területén, és annak közelében vannak.

Anglický preklad komentára
In the middle of Veporské vrchy, in the narrow valley of the Rimavica river, the village Utekáč is situated. Its name is derived from the „útek“ (meaning escape) of hungarian king Bela IV ahead of the Tatars. The first mention about Utekáč is from the year 1593. Development of Utekáč began in 1787 when earl Forgáč came to the territory. He built up a few glassworks from which just the biggest – Clara preserved. Aboriginal inhabitants of glasswork´s colony were moved in families of glassworks´experts from Germany, Hungary, Czech and Moravia. Modern history began on the 1st of January 1993 with establishing of the separate village. Utekáč was only an industrial part of the village Kokava nad Rimavicou before. With its industrial and housing development suggests a small town now. Its local parts Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik, Nad Rimava and Cisársko are typical mountain settlements of origin folk architecture´s character. The interests in the local part Salajka are Finnish wooden storeyed dwelling houses. From the historic point of view the there dominate the mansion of earl Forgáč and a Chapel of Saint Anton Paduánsky that also serves as the tomb of the Kuchynka family – owners of glasswork. In Drahová and Havrilovo there are interesting small chapels. Trio of fujara makers and fujarists, the Kubincs brought the village fame. During the II. World War and SNP there were severe fightings on the village´s territory. The memorial of fallen in local park and the vale of Nikolaj Chmelnický with three memorials characterize events from that period. Lovers of hiking, mushroom picking, hunting and fishing will enjoyed the vicinity. The village has suitable location for development of tourism, forests tourism and farming. There are excellent conditions for running tracks and downhill skiing – ski tows are directly in Utekáč and in the vicinity.Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Utekáč befindet sich mitten in Bergen Veproské vrchy im schmalen Tal des Flusses Rimavica. Der Name ist von der Flucht (slowakisch útek) des Königs Belo IV. vor Tataren abgeleitet. Die erste Erwähnung über Utekáč stammt aus dem Jahre 1593. Die Entwicklung fing mit der Ankunft des Spesenritters Forgáč an. Er baute hier einige Glashütten aus. Die Größte – Clara bewahrte sich bis heute. Die ursprünglichen Einwohner der Glasansiedlung waren Familien den Glasermeistern aus Deutschland, Ungarn, Böhmen und Mähren. Die neue Geschichte fangt am 1. Januar 1993 – die Gemeinde wurde selbstständig. Vorher war Utekáč ein Industrieteil der Gemeinde Kokava nad Rimavicou. Mit seiner Industriebebauung und Wohnungsbebauung erinnert heute Utekáč eher eine Stadt. Die Orttiele Salajka, Drahová, Havrilovo, Dlhá Lúka, Ďurkovka, Bánik nad Rimavou und Cisársko sind typische Einsiedeleien mit ursprünglicher Architektur. Im Ortteil Salajka befinden sich finnische Holzhäuser. Das Kastell des Spesenritters Forgáč und Kapelle st. Anton Paduánsky, die als Grabstätte der Familie Kuchynkovci – Besitzer der Glashütten dient, bilden die Dominanten der Gemeinde. In Ortteilen Drahová und Havrilovo befinden sich interessante Kapellen. Aus der Gemeinde Utekáč stammt Trio Kubincovci. Sie waren bekannte Schalmeibläser und haben die Schalmei auch hergestellt. Während des 2. Weltkriegs und slowakischen Volksaufstands wurde hier schwer gekämpft. Diese Ereignisse erinnern ein Denkmal der Kriegstoten im Gemeindepark und das Nikolaj Chmelnický Tal mit drein Denkmäler. Die Umgebung bietet gute Bedingungen für Touristen, Pilzensammler und Angler. Die Gemeinde hat gute Lage für Entwicklung des Tourismus. Im Winter kann man hier Schilaufen und Skiwandern. Die Skilifte befinden sich in Utekač und in der nahe Umgebung.

Print/Tlači