Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ŠIVETICEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Šivetice község a Murány folyó jobb partján található, Jolsvától (Jelšava) 6 km-re délkeletre. A település már a 13. században is létezett. Először 1262-ben tesznek róla említést, Sueta néven. A község a murányi váruradalom birtokaihoz tartozott. Šivetice a Murány folyó völgyének legismertebb edénykészítő faluja volt. A 19. és a 20. században fazekas céh működött a községben. A Süvétei kerámia ismert volt az egész Osztrák-Magyar Monarchiában. Ma ezt a hagyományt már csak egy fazekasmester tartja fenn. A község domináns épülete az 1785-ben eredetileg torony nélkül épült evangélikus templom. A tornyot 1831-ben építették hozzá. A község fölött, a temető mellett áll a Szent Margit római katolikus templom. A 13. század második felében, eredetileg román stílusban épült kis templomot 1750-ben barokk stílusú rotundává építették át. A templomot védőfal veszi körül. A templom mellett önálló, falazott harangláb áll.
Anglický preklad komentára


The village Šivetice lies on the right bank of the river Muráň, 6 km to the southeast from Jelšava. Setllement in this territory existed earlier in the 13th century. Under the name Sueta it is mentioned in the year 1262 for the first time. The village belonged under the control of Muráň castle county. Šivetice was the most known pottery village in the Muráň valley. In the 19th and 20th century there was a pottery company as well. Local ceramics was known over the whole Austria-Hungarian territory. Nowadays this tradition has being kept alive just by the one master. Dominat of the village is an evangelical church built in the year 1785, without tower. The tower was added in the year 1831. Above the village, near the cemetery there stands the Roman-Catholic church of Saint Margita. Original romanesque small church from the half of 13th century was rebuilt in the year 1750 into a baroque rotunda. The church is surrounded by a defence wall. By the church there is a brick built belfry.
Nemecký preklad komentára


Die Gemeinde Šivetice liegt am rechten Ufer des Flusses Muráň, 6 km südöstlich von Jelšava. Eine Siedlung gab es in diesem Gebiet schon im 13. Jahrhundert. Unter der Bezeichnung Sueta wird die Gemeinde zum ersten Mal im Jahre 1262 erwähnt. Die Gemeinde gehörte den Burgherren von Muráň. Šivetice war das bekannteste Töpferdorf im Muráňtal. Im 19. und 20. Jahrhundert existierte hier auch eine Töpferzunft. Die Keramik von Šivetice war bekannt in ganz Österreich-Ungarn. Heute pflegt nur ein Meister diese Tradition. Die Dominante der Gemeinde ist die evangelische Kirche, die 1785 ohne Turm gebaut wurde. Der wurde 1831 zugebaut. Über dem Dorf, beim Friedhof steht die römisch-katholische Kirche der Hl. Margarethe. Die ursprünglich romanische Kirche aus der Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde im Jahre 1750 in die Form einer Barockrotunde umgebaut. Die Kirche ist durch eine Verteidigungsmauer umgegeben. Neben der Kirche befindet sich ein selbstständiger gemauerter Glockenturm.
Print/Tlači