Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ŠIRKOVCE- SERKEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A vulkanikus eredetű Cseres-hegység (Cerová vrchovina) északkeleti lábánál, a Rima (Rimava) folyó jobb partján fekszik Serke (Širkovce) község. A falu a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) 16 km-re délre található. A község kataszteri területe 1800 ha, és megközelítőleg 980, többségében magyar nemzetiségű lakosa van. A lakosság fő megélhetőségi forrása a mezőgazdaság. A település története összefonódik a serkei várral, amely valaha a község fölött állt. A vár legismertebb tulajdonosai a Lórántffyak voltak. A 16. századtól a vár fokozatosan hanyatlott és mára már a maradványai is alig láthatók. Serke többször szenvedett károkat a török harcok és a Rákóczi-féle felkelés idején. A 18. században a serkei szolgabírói járás székhelye volt. 1786-ban megjelent a település szlovák elnevezése is, Sikovcze formában. A község domináns épülete és egyben legjelentősebb szakrális műemléke az 1718-ból származó, reneszánsz-barokk stílusban épült református templom. Serkén a 19. században még két kúria állt. Ezekből csak a Szilassyak klasszicista kúriájának romjai maradtak fenn. Az út másik oldalán található még egy nemesi ház, amely ugyanebből az időből származik. A községben egyebek között található kultúrház és szabadtéri színpad, amelyek a lakosság kulturális igényeit elégítik ki. Működik itt általános iskola és óvoda is. A községen áthalad a kék színnel jelzett turistaútvonal, amelyet követve a serkei váron és a Ragácsi hegyen keresztül eljuthatunk Ajnácskőre (Hajnáčka). Serke kedvező feltételekkel rendelkezik az agroturizmus terén való fejlesztéshez és vállalkozáshoz.

Anglický preklad komentára
At the northeast foot of the volcanic sierra Cerová vrchovina, on the right bank of Rimava, the village Širkovce is situated. It is 16 km south from the county town Rimavská Sobota. The area surface is 1800 hectares and there live around 980 inhabitants mostly of Hungarian nationality. Their main livelihood is agriculture. The history of the village is connected with the history of Širkovský castle that stood above the village years ago. The most important owner of the castle was the family of Lórantffy. From the 16th century the castle went to ruins and now there isn´t any traces of the castle. Širkovce was impaired several times during the Tatar invasions and Rákoczi uprising. In the 18th century it was a seat of širkovský slúžnovský district. In 1786 the Slovak name Sikovcze began to appear. The dominant and the most important sacral monument of the village is a Renaissance Baroque church of reformed denomination from the year 1718. Two yeomanry curies stood there up to the 19th century, but just one, ruin of the classicistic curie of the Szilassys, preserved. On the other side of the road you find a yeoman´s house from the same period. Moreover, there is a community centre and amphitheatre that serve the inhabitants for cultural movements. There runs an elementary school and kindergarten.Through the village blue marked trail passes leading from Širkovský castle the peak Ragáč right to Hájnačka. Širkovce has extra suitable conditions for business and development of agrotourism.Nemecký preklad komentára
Das Dorf Širovce liegt am nordöstlichen Fuß des Vulkangebirges Cerová vrchovina auf dem rechten Ufer des Flusses Rimava. Es liegt 16 Km südlich der Kreisstadt Rimavská Sobota. Der Kataster des Dorfes beträgt 1800 Ha und wohnen hier ungefähr 980 Einwohner, meist ungarischer Nationalität. Der Brotberuf für die meisten Einwohner ist die Landwirtschaft. Die Geschichte des Dorfes hängen eng mit Geschichte der Širkovský Burg, die hier jemals stand, zusammen. Seit dem 16. Jahrhunderts wurde die Burg immer mehr verödet, und heute gibt es fast keine Spur mehr. Širkovce wurde mehrmals während den türkischen Kämpfen und Rákoczi-Aufstand beschädigt. Im 18. Jahrhundert dienten sie als Siedlung des Širkovsko-slúžnovský Gäues. Im Jahre 1786 fing sich auch der slowakische Name Sikovcze zu entdecken. Die reformierte Kirche, die im Renaissance-Barockstil im Jahre 1718 gebaut wurde, bildet die Dominante und die bedeutendste Sakralsehenswürdigkeit des Dorfes. Noch im 19. Jahrhundert standen in Širkovce zwei Kurien. Nur die Ruine der klassizistischen Kurie der Familie Szilassyovici wurde bewahrt. Gegenüber finden Sie noch einem Adelhaus aus dieser Zeit. Außerdem befinden sich im Dorf eine Grundschule, ein Kindergarten ein Kulturhaus und Amphitheater, die zum Organisieren von Kulturveranstaltungen dienen. Durch das Dorf geht das blaue Wanderzeichen, das durch Širkovský Burg und Berg Ragáč bis zum Dorf Hájnička führt, hinüber. Das Dorf Širkovce hat besonders gute Bedingungen für Unternehmen und Entwicklung der Agrotouristik.

Print/Tlači