Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RIMAVSKÉ ZALUŽANYVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Rimavské Zalužany községről szóló első írásos feljegyzés 1136-ból származik. A falu eredeti neve Zaluhy – termékeny föld – volt. A lakosság földműveléssel foglalkozott, majd 1918 után fuvarozással is. A községnek a 14. században keletkezett Príboj nevű része fölött egy bástya épült, amely a husziták táborhelyeként szolgált. A község műemlékei közé tartozik a 19. század második feléből származó neogótikus harangláb és az öreg vízimalom, amely a vasút mellett látható. A harangláb mellett áll az újonnan épült ravatalozó. A faluban van óvoda, amely a volt iskola épületében kapott helyet. Itt található a községi hivatal is. A községben máig is sikeresen működik az önkéntes tűzoltószövetség. A község jó hírét terjesztik a helyi kézművesek is, mint pl. a szőnyegszövő- és fafaragó mesterek. A községben kőfaragó üzem működik, amely a helyi lakosoknak biztosít munkalehetőséget.

Anglický preklad komentára
The first written mention about the village is from the year 1136. Originally it was named Zaluhy – fertile ground. The inhabitants were skillful in agriculture and after the year 1918 in cartage. Above the part Príboj, that originated in the 14th century, there was built bastion – camp of Hussites. A Neogothic bell – tower from the second half of 19th century and old water mill, situated by the railway, belong among the monuments of the village. Next to the bell – tower there is a newbuilt mourning house. There runs a kindergarten, which together with a municipal office has a seat in the building of former school. In the 20th century a voluntary fire brigade started to representative the village and it lasts till now. Local craftsmen like expert in skin processing and carver are a credit to the village. There is a stonecutting that offers a job to the local inhabitants.

Nemecký preklad komentára
Die erste schriftliche Erwähnung über die Gemeinde stammt aus dem Jahre 1136. Ursprünglich nannte sie sich Zaluhy - ein fruchtbarer Boden. Die Einwohner beschäftigten sich mit Landwirtschaft und nach dem Jahr 1918 auch mit Fuhrgeschäft. Über dem Teil Príboj, das im 14. Jahrhundert entstanden war, wurde eine Bastei – Hussitenlager gebaut. Unter Sehenswürdigkeiten gehören neogotischer Glockenturm aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und eine alte Wassermühle, die bei der Eisenbahn steht. Neben dem Glockenturm steht ein neues Trauerhaus. Der Kindergarten siedelt gemeinsam mit dem Gemeindeamt in der Gebäude der ehemaligen Schule. Seit dem 20. Jahrhundert gibt es hier auch eine freiwillige Feuerwehrmannschaft, welche die Gemeinde bis heute repräsentiert. Guten Ruf für die Gemeinde machen auch die Handwerker wie Teppichweber und Holzschnitzer. Einige Einwohner arbeiten für örtliche Steinmetzerei.

Print/Tlači