Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

RATKOVSKÁ SUCHÁVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Ratkovská Suchá község Ratkovától nyugatra, a Hnúšára vezető főúttól balra található. A község első említése 1323-ból származik, amelyben Zuha néven szerepel. A település eredetileg a Stráne magaslaton feküdt, de az ivóvíz hiánya miatt az alacsonyabban fekvő helyre költöztették át. Elegendő víz azonban itt sem volt, ezért a község elnevezése (suchá=száraz) továbbra is megmaradt. Az első tulajdonosai a Derencsényiek voltak, később a Bakosok és a Lórántffyak birtokolták. A 18. századtól a murányi váruradalomhoz tartozott. A téren egy öreg fa mellett áll az 1817-ből származó, klasszicista stílusban épült evangélikus templom. A község domináns épülete az 1925-ben épített harangláb. Ratkovská Suchá jelenleg a nyaralók és hétvégi házak tulajdonosai által használt község, akik pihenés és relaxáció céljából látogatnak ide.

Anglický preklad komentára
The village is located to the west from Ratková on the left from the main road towards Hnúša. The first time it is mentioned in 1323 under the name Zuha. The origin seat was located on the highlands Stráne but because of shortage of water it was replaced to the lower location. In new location there wasn´t even more water thus the name Suchá preserved. The first owner of the village was the family of Derencsényi, later it was possessed by the Bakoses and Lórantffys. From the 18th century it came under the Muráň county. In the square next to an old tree there is a classicistic evangelical church from the year 1817. The dominant of the centre´s middle is a belfry from 1925. Nowadays, Ratkovská Suchá serves the cottagers, who come there to the picturesque and quiet nature to take a rest..

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt westlich von Ratková, links von Hauptstraße Richtung Hnúša. Erste mal wurde sie unter dem Namen Zuha im Jahre 1323 erwähnt. Die Siedlung hatte ursprünglich auf Oberland Stráne gelegen, aber wegen dem Wassermangel wurde sie niedriger verschoben. Auf dem neuen Platz war es mit dem Wasser auch nicht besser, deshalb wurde sich der Name Suchá (trocken) bewahrt. Die ersten Eigentümer der Gemeinde waren Familie Derencsényiovci und später Bakosovci und Lórantffyovci. Seit dem 18. Jahrhundert gehörte die Gemeinde der Muráň Herrschaft. Auf dem Hauptplatz neben dem alten Baum befindet sich die klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1817. Der Glockenturm aus dem Jahre 1925 bildet die Dominante des Gemeindezentrums. Heute wird die Gemeinde hauptsächlich von den Wochenendhausbewohnern, die sich hier in der malerischen und stillen Umgebung ausruhen und entspannen, ausgenützt.

Print/Tlači