Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KUNOVA TEPLICAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
A Szlovák Karsztvidék Nemzeti Park (Národný parku Slovenský kras) északnyugati szélén, a Csetnek (Štítnik) folyó völgyében fekszik Kuntapolca (Kunova Teplica). Az elnevezése a községben található melegvizű forrásoktól származik és az Ákos nemzetség egyik tagjának, Kun Miklósnak a nevétől. A település első említése 1243-ból származik, Toplucha néven. Egyike Gömör legrégibb, vasgyártással foglalkozó térségeinek. Máig is üzemel a 18. század elején megalapított öntöde. A község egyházi műemléke az 1805-ben épült klasszicista stílusú, rokokó és klasszicista belső terű evangélikus templom, amely egy régebbi templom helyén épült. A templom mellett a 19. században épült nemesi kúria áll. A falu több felhasználási célú sportlétesítménnyel rendelkezik és saját erőből épült fel a ravatalozó. A falutól északnyugatra, nem egészen 2 km-re található egy természeti képződmény a „Zúgó” barlang.

Anglický preklad komentára
In the northwest part of the National park Slovenský kras in a valley of the river Štítnik there extends the village Kunova Teplica. The name comes from warm springs in the village and from the name of MikulᚠKuna from the family of Ákoš. For the first time it is mentioned in the year 1243 as Toplucha. It is one of the oldest iron location in the Gemer region. Iron foundry from the beginning of the 18th century has run till present. Classicistic evangelical church built in the year 1805 on a place of older church with an interior of rococo-classicistic style, is a sacral monument of the village. Next to the church you can find a yeomanry curie from the beginning of the 19th century. The village can be proud of all-purpose sports area and mourning house that was built by self-help. Less than 2 km to the northwest from the village there is situated the natural monument – cave „Zúgó“ – Hučiaca vyvieračka.

Nemecký preklad komentára
Am nordwestlichen Rande des Nationalparks Slowakischer Karst erstreckt sich im Tal des Flusses Štítnik die Gemeinde Kunova Teplica. Die Benennung wurde von den warmen Quellen im Dorf und vom Namen MikulᚠKuns aus dem Geschlecht Ákoš abgeleitet. Zum ersten Mal wird die Gemeinde im Jahre 1243 als Toplucha erwähnt. Sie ist eine der ältesten eisenverarbeitenden Lokalitäten in Gemer. Bis heute ist hier eine Giesserei aus dem 18. Jahrhundert tätig. Das sakrale Denkmal der Gemeinde ist die klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1805. Sie wurde an der Stelle einer älteren Kirche mit dem Interieur im rokoko-klassizistischem Stil gebaut. Neben der Kirche ist ein Kleinadelhaus vom Anfang des 19. Jahrhunderts zu finden. Die Gemeinde kann auf das mehrzweckige Sportgelände und das durch Selbsthilfe gebaute Trauerhaus stolz sein. Nicht einmal 2 km nordwestlich vom Dorf entfernt befindet sich ein Naturdenkmal – die Höhle „Zúgó“ – Die Tosende Sprudelquelle.

Print/Tlači