Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

KEČOVO - KECSŐVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Kecső (Kečovo) község a szlovák-magyar határ mellett fekszik, a Szlovák Karszt Nemzeti Park gyönyörű természeti környezetében. A község első említése 1272-ből származik, amelyben Kucheu néven említik. A Kacsics család tulajdonába tartozott. A község egyházi műemlékei a két klasszicista stílusú templom. Az evangélikus templom 1820-ból, az Úr mennybemenetele római katolikus templom pedig a 19. századból származik. A lakosságot szolgálja a kultúrház, a futballpálya és a ravatalozó is. a falutól nem messze látható legismertebb barlangjaink egyike, a Domicai barlang, amely összefüggő egységet alkot a magyarországi Baradla barlanggal. A falu keleti részén található a Kecsői sziklarepedések Nemzeti Tájvédelmi Körzet (Národná prírodná rezervácia Kečovské škrapy), amelyben számos karsztképződmény – sziklarepedés található, valamint a meleg éghajlatot kedvelő állat- és növényvilág. Amennyiben Ön bejárja a Domica mellett kezdődő, és a Szádelői völgyben végződő pirossal jelzett turistautat, megismerkedhet a Szlovák Karsztvidék (Slovenský kras) számos látványosságával.

Anglický preklad komentára
The village Kečovo lies by the borders with Hungary surrounded by marvellous nature of the National park Slovenský kras. The first mention about the village comes from the year 1272 under the name Kucheu. It belonged to the family of Kacsics. Two classicistic churches belong among sacral monuments of the village. Evangelical church from the year 1820 and Roman-Catholic church of the Ascension of Christ from the 19th century. For inhabitants there is a new mourning house, community center and football pitch. Near the village there is situated one of our most known caves, Domica. It is integrated with the Baradla cave in the Hungarian Republic. In the east of the village lies the national nature preserve Kečovské škrapy. There is a chink carst formation – karrens and warm-requiring fauna and flora. Go along red marked trail that begins by Domica and ends in Zádielska valley and you get known many interests of Slovenský kras.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Kečovo liegt an der Grenze zu Ungarn, mitten in der wunderschönen Natur des Nationalparks Slowakischer Karst. Die erste Erwähnung von der Gemeinde stammt aus dem Jahre 1272 unter der Benennung Kucheu. Sie gehörte der Familie Kacsics. Sakrale Denkmäler der Gemeinde sind zwei klassizistische Kirchen. Die evangelische Kirche aus dem Jahre 1820 und die römisch-katholische Kirche der Himmelsfahrt des Herrn aus dem 19. Jahrhundert. Den Besuchern dient auch das neue Trauerhaus, Kulturhaus und Fussballplatz. Unweit der Gemeinde befindet sich eine unserer bekanntesten Höhlen, Domica. Sie bildet ein Ganzes mit der Höhle Baradla in der Ungarischen Republik. Auf der östlichen Seite des Dorfes befindet sich die Nationale Naturreservation – Kečovské škrapy. Es befinden sich hier die Spaltenkarstformationen und thermophile Fauna und Flora. Gehen Sie sich am rot markierten Wanderweg entlang, der bei Domica anfängt und im Tal Zádiel endet, und unterwegs werden Sie viele interessanten Stellen des Slowakischen Karstes kennen lernen.

Print/Tlači