Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

JABLONOV NAD TURŇOU - SZÁDALMÁSVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Szádalmás (Jablonov nad Turňou) község a Szlovák karsztvidék völgyében fekszik, a Szoroska hegynyereg alatt. A község első említése az 1332 – 1335-ös évekből származik. 1430-ban Almás néven említik. A második világháború után a község fejlődése szempontjából nagy jelentőséggel bírt a Szádalmás – Rozsnyó (Rožňava) vasútvonal kiépítése. A falu szép, rendezett környezetével teljesen lenyűgözi az idelátogatókat. A téren, a községi hivatallal szemben, a park mellett látható a 14. századból származó gótikus római katolikus Szentháromság templom. A gótikus korból fennmaradtak a presbitérium végén lévő támpillérek. A templomot utoljára az 1910-ben keletkezett tűzvész után javították. A 18. század végén épült klasszicista református templom egy utcával arrébb található. A tornyot a 19. század elején építették a templomhoz. A községben többek között egészségügyi központ és általános iskola működik, tornateremmel – amelyet nemcsak a gyerekek használnak ki, hanem a felnőttek is, valamint van futballpálya is. A falutól délre, az Alsó hegy alatt, a szlovák-magyar határtól nem messze található a 100 m mély Óriás szakadék

Anglický preklad komentára
The village Jablonov nad Turňov lies in a valley of Slovenský kras under the gap Soroška. The first mention about the village is from the years 1332-1335. In the year 1430 it states under the name Almas. Construction of railway track Turňa – Rožňava contributes to development of the village after the Second World War. The village captures you with well-kept surroudings. In the square opposite municipal office near a park there is situated original Gothic Roman-Catholic church of the Holliest Trinity from the 14th century. Supporting piers in choir closing have preserved from Gothic period. For the last time the church was refashioned after the fire in the year 1910. Classicistic church of reformed denomination from the end of the 18th century stands a street further. Besides that in the village is a health centre, elementary school with a gym that is used not only by children and football pitch. To the south from the village on the plain Dolný vrch near borders with Hungary there is 100 m deep Obrovská priepas (Giant abyss)

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Jablonov nad Turňov liegt im Tal des Slowakischen Karstes unter dem Sattelberg Soroška. Die erste Erwähnung von der Gemeinde ist aus den Jahren 1332 bis 1335. 1430 wird sie unter der Benennung Almas erwähnt. Nach dem II. Weltkrieg trug zur Entwicklung der Gemeinde vor allem das Aufbauen der Eisebraustrecke Turňa – Rožňava. Die Gemeinde selbst wird Sie durch schönes Milieu bezeaubern. Am Platz gegenüber dem Gemeindeamt neben dem Park befindet sich die ursprünglich gotische römisch-katholische Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit aus dem 14. Jahrhundert. Aus dem gotischen Zeitraum erhielten sich die Stützpfeiler im Verschluss des Presbyteriums. Zum letzten Mal wurde die Kirche nach dem Brand im Jahre 1910 renoviert. Eine Strasse weiter steht die klassizistische reformierte Kirche aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Ihr Turm wurde am Anfang des 19. Jahrhunderts zugebaut. In der Gemeinde ist aussedem ein Gesundheitszentrum, eine Grundschule mit der Turnhalle, die nicht nur die Kinder nutzen und ein Fussballplatz tätig. Südlich von der Gemeinde befindet sich auf dem Plateau Dolný vrch unweit der Grenze zu Ungarn die 100 m tiefe Kluft Obrovská priepas.

Print/Tlači