Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

HODEJOV - VÁRGEDEVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Várgede (Hodejov) a Cseres-hegység északi részén található a Gortva folyó bal partján. A járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) körülbelül 20 km-re található, délnyugati irányban. A község kataszteri területe 1725 ha, amelynek a nagy része a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetbe tartozik. Lakosainak száma jelenleg kb. 1370 fő. A régészek bizonyították, hogy először a kései bronzkor idején volt lakott terület ez a térség. A községet írásos formában 1244-ben említik először, Genech néven. Több nemesi család tulajdonában volt, amelyek közül a legjelentősebbek az Ilsvayak, a Lórántffyak, a Petőkök és a Kubínyiak voltak. A 13. században a község feletti hegyen vár állt, amelyet a 15. században Castrum Gedewnek hívtak. A vár ellenállt a husziták és a törökök támadásainak is. A törökök további próbálkozások után végül 1574-ben elfoglalták és elpusztították. Mára már csak az alapok maradványai láthatók néhány helyen. A várhegyen áll a kis Szent Anna kápolna. A 19. században Várgedén gőzmalom és vastartalmú gyógyvizet alkalmazó fürdő üzemelt, amelyet főleg a rimaszombati lakosok használtak ki. Az 1846-47-es években itt tartózkodott Petőfi Sándor forradalmi költő is. A két templom a község legértékesebb szakrális műemléke. A klasszicista stílusú, Alexandriai Szent Katalinról elnevezett római katolikus templom 1826-ban épült. Az utolsó felújítására 1930-ban került sor. Az evangélikus templom 1901-ben épült. Ezen kívül a községben van általános iskola, óvoda, kultúrház és ravatalozó is. Várgede a zöld jelzésű turistaútvonal kiindulóhelyeként szolgál, amely a Steblová skala nevű sziklához, majd a Ragács-hegyre, és Ajnácskőre vezet. A faluban már hagyományosan, minden évben megrendezésre kerül a Szent Hubert vadászünnepség.

Anglický preklad komentára
Hodejov is situated in the north of Cerova vrchovina on the left bank of the river Gortva. It is 20 km southwest from the county town Rimavská Sobota. The village surface is 1725 hectares and most of the area comes under the protected zone Cerová vrchovina. Nowadays there live around 1370 inhabitants. The first settlement of the village is confirmed by archaeologists as early as the late bronze age. The first written mention is from the year 1244 and it is noticed under the name Genech. It was owned by many aristocratic families, of which the most important were the Ilsvays, Lórantffys, Petőkys and Kubínys. In the second half of 13th century there was built a castle on a hill above the village. In the 15th century it is noticed under the name Castrum Gedew. The castle faced attacks of the Turks and Hussites who lastly, after several attempts, captured and vandalized it in 1574. Just a few residue of foundations preserved. On the castle hill there stands the small chapel of Saint Anna. In the 19th century there runs a steam – mill and iron spa that was used mainly by inhabitants of Rimavská Sobota. Within the years 1846 – 1847 the revolutionist Hungarian poet Sándor Petőfi stayed there. The most precious sacral monuments of the village are both churches. The classicistic Roman Catholic church of Saint Catherine Alexanrij that was built in 1826. It was refashioned in 1930. The evangelical church has stood there since 1901. Moreover, in the village you find an elementary chool, kindergarten, community centre and also mourning house. Hodejov is starting point of green marked trail leading to Steblová rock, Ragáč peak and to Hájnačka. In the village there are traditionally organized hunting festivities of Saint Hubert.Nemecký preklad komentára
Hodejov befindet sich im Östlichen Tiel des Hügellandes Cerová vrchovina, auf dem linken Ufer des Flüsschen Gortva. Es ist ungefähr 20 Km südwestlich von der Kreisstadt Rimavská Sobota entfernt. Die Fläche des Katasters beträgt 1725 Ha und der größte Teil befindet sich in dem Landschaftsschutzgebiet Cerová vrchovina. Gegenwärtig leben hier 1370 Einwohner. Die erste Besiedlung dieses Gebietes beweisen Archäologen schon in die ältere Bronzezeit. Schriftlich wurde die Gemeinde erste mal als Genech im Jahre 1244 erwähnt. Sie gehörte mehreren Edelfamilien, die berühmtesten waren Familie Ilsvay, Lórantffy, Petöko und Kubínyi. In zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts war auf dem Berg über der Gemeinde eine Burg gebaut. Im 15. Jahrhundert wurde er als Castrum Gedew erwähnt. Er hat den Anfällen von Hussiten und Türken, die ihm nach mehreren Versuchen im Jahre 1574 erwarben und verwüsteten, wiedergestanden. Heute haben sich nur geringe Restbestände des Fundaments bewahrt. Auf dem Burgberg steht kleine Kapelle st. Anny. Im 19. Jahrhundert funktionierte im Hodejov eine Dampfmühle und Eisenbad, das meistens von Einwohner des Rimaska Sobota ausgenutzt wurde. In den Jahren 1846 – 1847 hat hier der ungarische Revolutionsschriftsteller Sandor Petöfi geweilt. Die wertvollsten Sakralbauten des Dorfes bilden die beiden Kirchen. Die klassizistische römischkatholische Kirche st. Katariny Alexanrijskej wurde im Jahre 1826 gebaut. Sie wurde letztens im Jahre 1930 hergerichtet. Evangelische Kirche steht hier seit dem Jahre 1901. Außerdem finden sie in dem Dorf auch eine Grundschule, Kindergarten, Kulturhaus und auch einen Trauerhaus. Hodejov ist der Ausgangspunkt des grünen Wanderzeichens, das auf den Steblova Felsen, auf dem Berg Ragáč und nach Hajnička führt. Schon traditionell findet sich jährlich die Jägerfeier st. Huberta statt.

Print/Tlači