Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

GEMERSKÁ HÔRKA - GÖMÖRHORKAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Gömörhorka (Gemerská Hôrka) a Szlovák karsztvidék elején található, a Rima völgykatlan és a Szlovák karszt határán, a Sajó (Slaná) folyó mellett. A község az elnevezését a fölötte magasodó hegyről kapta. A falu első említése 1413-ból származik. A lakosság mezőgazdasággal, mészégetéssel foglalkozott, később pedig a papíriparban dolgoztak. A régi vízimalom helyén 1882-ben cellulózgyár épült, amelyet 1992-ben egy modern, higiéniai termékeket gyártó vállalat váltott fel. Gömörhorka jelentős egyházi műemléke az 1786-ban épült klasszicista református templom, amely a 19. század végén átépítésre került. A templom belsejében 1786-ból származó, fából készült klasszicista szószék található. A községben két általános iskola létesült – az egyik magyar, a másik pedig szlovák tanítási nyelvű. A faluban nyáron nyitott strandfürdő üzemel. A környező természetben barlangokat, karsztképződményeket, különleges állat- és növényfajokat láthatunk, így a turizmusnak itt nagyon jó feltételei vannak. A turisták számára elszállásolási lehetőséget kínál a Skalná ruža (Kövirózsa) Panzió, a gyártól nem messze lévő Hôrka, valamint a Sebo szálláshely.

Anglický preklad komentára
The village Gemerská Hôrka – entrance gate to Slovenský kras lies at the boundary-line Slovenský kras and Rimavská hollow on a floodplain and terrace of the river Slaná. Its name is derived from the same named hill above the village. The first written mention is from the year 1413. Inhabitants occupied themselves with agriculture, lime burning and later work in a paper industry. In 1882 they built a pulp mill on a place of an old water mill and in the year 1992 it was substituted for modern production of sanitary products. Classicistic reformed chuch from the year 1786 is an important sacral monument in Gemerská Hôrka. By the end of the 19th century it was rebuilt. In its interior is a classicistic wooden pulpit from the year 1786. In the village are two elementary schools of Slovak and Hungarian teaching language. There is open a lido in summer. Surrounding nature is a region of caves, karst formation with precious flora and fauna suitable for hiking. Tourists and visitors can accommodate in the pension Skalná ruža (Stone rose) opposite community centre, in the boarding-house Hôrka near factory and boarding house Sebo

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Gemerská Hôrka – Die Eintrittspforte zum Nationalpark Slowakischer Karst, liegt an der Grenze des Slowakischen Karstes und des Rimavaer Talbeckens auf der Flur und der Terrasse des Flusses Slaná. Ihre Benennung ist vom gleichnamigen Hügel über der Gemeinde abgeleitet. Die erste schriftliche Erwähnung ist aus dem Jahre 1413. Die Einwohner beschäftigten sich mit der Landwirtschaft, mit dem Kalkbrennen und später mit der Arbeit in der Papierindustrie. Im Jahre 1882 wurde an der Stelle einer Wassermühle die Zellulosefabrik gebaut und 1992 wurde sie durch moderne Fertigung von hygienischen Produkten ersetzt. Ein bedeutendes sakrales Denkmal von Gemerská Hôrka ist die klassizistische reformierte Kirche aus dem Jahre 1786. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie umgebaut. Im Inneren der Kirche können Sie eine klassizistische hölzerne Kanzel aus dem Jahre 1786 finden. In der Gemeinde sind zwei Grundschulen eingerichtet – die eine mit der slowakischen, die andere mit der ungarischen Unterrichtssprache. Im Sommer ist das Schimmbad geöffnet. Die umgebende Landschaft ist reich an Höhlen, Karstformationen mit raren Flora und Fauna, für die Touristik wie geschaffen. Die touristen und Besucher finden Unterkunftsmöglichkeiten in der Pansion Skalná Ruža gegenüber dem Kulturhaus, in der Herberge Hôrka unweit des Betriebs und in der Herberge Sebo.

Print/Tlači