Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

ČOLTOVO - CSOLTÓVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Csoltó (Čoltovo) a Rima-völgykatlan északkeleti peremének és a Szlovák karsztnak a határán, a Sajó (Slaná) folyó völgyében fekszik, 1538 ha területen. A lakosságának száma 470 fő. Első írásos említése 1291-ből származik, amelyben Chokothow néven említik. A 15. századtól kezdődően két település fejlődött itt ki, Kis- és Nagy Csoltó, amelyek a 19. században újra egyesültek. A középkortól a község a Csoltóiak és más földesurak birtokában volt. A 16. és 17. században nagy károkat szenvedett a török és lengyel hadak pusztítása által. A 18. század elején csaknem teljesen elnéptelenedett. A község történelmi műemlékei közé tartozik a két templom. A Szűz Mária római katolikus templom a 14. századból származik. Eredetileg gótikus stílusban épült, majd a 17. században átépítették. A templom közelében, egy szépen rendezett parkban található a ravatalozó. A temetőben található a II. világháborúban elesettek emlékére felállított emlékmű. A református egyház klasszicista stílusú temploma 1783-ból származik, amely eredetileg torony nélkül épült. További műemlék a községi hivatal épületével szemben látható Rákóczi emlékmű. A mai Csoltó modern község, amely jó infrastruktúrával és a vállalkozások fejlesztése terén jó feltételekkel rendelkezik. Ennek bizonyítéka, hogy a faluban különböző tevékenységeket folytató, sikeresen működő cégek vannak jelen. Pl.: benzintöltő állomás, autóbazár, pékség, élelmiszer – és vegyesáru boltok. A község határában kőfejtő működik. Csoltón működik általános iskola és óvoda is. A környező erdők kiváló feltételeket nyújtanak a vadászatot kedvelőknek, illetve a gombázóknak. A Sajó (Slaná) folyó a horgászok által kedvelt horgászóhely.

Anglický preklad komentára
The village Čoltovo lies on the border of northeast periphery of the Rimavská hollow and Slovenský kras, in a valley of the river Slaná. It extends an area of 1538 hectares and there live 470 inhabitants there. The first time it is mentioned on paper in the year 1291 under the name Chokothow. From the 15th century there developed two seats – Malé and Vežké Čoltovo which were later united to the one village in the 19th century again. From the Middle Ages the village belonged to the Csoltoi family and other yeomans. In the 16th and 17th century the village suggered large damages. It was devastated by the Turkish and Polish military. At the beginning of the 18th century it was almost waste. Both churches commemorate history of the village. The Roman-Catholic church of Saint Virgin Mary comes from the 14th century. Originally it was built in a Gothic style and in the 17th centruy it was rebuilt. Nearby in a surrounding of nice kept park there is situated a mourning house. At the cemetery you find a memorial of fallen during the Second World War. Classicistic church of reformed denomination comes from the year 1783. It was built without a tower. Other monument is the Rákoczi memorial opposite municipal office. Nowadays, Čoltovo is a modern village with good infrastructure and conditions for bussines development. There are many running firms that operate in different branches which demostrates the fact. For example a petrol station, car bazaar, bakery and grocery and shops with assorted goods. In the area there is a stone pit. There is also an elementary school and kindergarten. Surrounding forests are a paradise for huntsmen and mushroom pickers. The river Slaná is sought-after fishing territory.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Čoltovo befindet sich an der Grenze des nordöstlichen Randes des Rimavaer Talbeckens und sed Slowakischen Karstes, im Tal des Flusses Slaná. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von 1538 ha und hat 470 Einwohner. Zum ersten Mal wird sie schriftlich im Jahre 1291 unter der Benennung Chokothow erwähnt. Seit dem 15. Jahrhundert entwickelten sich hier zwei Siedlungen Malé und Vežké Čoltovo (Grosses und Kleines Čoltovo), die im 19. Jahrhundert wieder in eine Gemeinde zusammenwuchsen. Seit dem Mittelalter gehörte die Gemeinde dem Geschlecht Csoltoi und anderen Landesherren. Im 16. und 17. Jahrhundert erlitt sie grosse Schaden. Sie wurde durch türkische und polnische Truppen verwüstet. Am Anfang des 18. Jahrhunderts war sie fast leer. Die Denkmäler der Geschichte sind beide Kirchen. Die römisch-katholische Kirche der Hl. Jungfrau Maria stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ursprünglich wurde sie im gotischen Stil gebaut, später wurde sie umgebaut. In ihrer Nähe befindet sich im schönen Milieu eines Parks das Trauerhaus. Im Friedhof finden Sie auch das Denkmal den Gefallenen im II. Weltkrieg. Die klassizistische reformierte Kirche ist aus dem Jahre 1783. Sie wurde ohne Turm gebaut. Zu den Sehenswürdigkeiten gehört auch das Rákoczi-Denkmal gegenüber dem Gemeindeamt. Heute ist Čoltovo eine moderne Gemeinde mit guter Infrastruktur und mit den Bedingungen für die Entwicklung des Unternehmens. Ein Beweis dafür sind mehrere funktionierende Firmen, die in mehreren Bereichen unternehmen. Zum Beispiel die Tankstelle, das Autobasar, die Bäckerei oder die Verkaufsstellem mit Lebensmitteln und gemischter Ware. Im Kataster der Gemeinde arbeitet ein Steinbruch. In Čoltovo ist auch ein Kindergarten und eine Grundschule. Die Wälder in der Umgebung sind ein Paradies für Jäger und Pilzsucher. Der Fluss Slaná ist wieder ein ausgesuchtes Revier für Angler.

Print/Tlači