Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

BETLIARVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Betlér (Betliar) a Sajó (Slaná) folyó völgyében fekszik, Rozsnyótól (Rožňava) 5 km-re északkeleti irányban. Első írásos említése 1330-ból származik, amelyben Bethler néven említik. Eredetileg a Bebek család tulajdonában volt, később az Andrássyak birtokolták. A lakosság bányászattal, földműveléssel és erdészettel foglalkozott. A község bányásztelepülés jellegének, a történelmi nevezetességeknek és a Voloveci hegyek (Volovské vrchy) szépségének köszönhetően a turisták által szívesen látogatott hellyé vált. A község legismertebb része a Bebek család 15. századi régi várának helyén épült kastély. Az épület az ismert H. Nebbien építész által tervezett gyönyörű angolpark környezetében épült. A kastélyt az évek során többször átépítették, az utolsó átépítés az Andrássyak által történt 1880-ban. A kastély ekkor nyerte el a mai külalakját, amelyen azóta csak kisebb átalakításokat hajtottak végre. Az épületben a Szlovák Nemzeti Múzeum gyűjteménye látható. A kastélyt 1985-ben nemzeti kulturális műemlékké nyilvánították. A község egyházi épületei közül említésre méltó az 1794-ben épült klasszicista stílusú evangélikus templom. Eredetileg torony nélkül épült, a tornyot 1834-ben építették hozzá. A Szent Erzsébet római katolikus templom története régebbi időkre nyúlik vissza. A templom a 14. század első felében épült, gótikus stílusban, majd a 17. és a 19. században átépítették. Betlér több ismert személyiség - mint pl. az író Johann Fabrícius - nevéhez is fűződik. A községben lehetőség van hotelekben, panziókban, turistaszállóban és magánszálláshelyeken, családi házaknál való elszállásolásra.

Anglický preklad komentára
The village Betliar lies in a valley of the river Slaná, 5 km northwest from Rožňava. The first written mention is from the year 1330, when it is mentioned under the name Bethler. It belonged to the Bebek family and later Andrássy family. Inhabitants lived on mining, agriculture and work in a forest. Mining character of the village, historical interesting places and beauty of the Volovské vrchy (hills) signed that Betliar has changed in touristically sought-after destination. The most known place in the village is a mansion, built on an old small Bebek’s castle from the 15th century. It is situated in beautiful surrounding of english park, designed by famous architect H. Nebbiem. The mansion was rebuilt many times, last by the Andrassy family in the year 1880. Since that time it has preserved its look with small workings up to the present and it serves as an exposition of the Slovak National Museum. In the year 1985 it was declared a national cultural monument. From among sacral sights there especially captures a classicistic evangelical church from the year 1794. Originally it was built without a tower which was built up in the year 1834. The Roman-Catholic church of Saint Elisabeth has even older history. It was built in the first half of the 14th century in a Gothic style. In the 17th and 19th century it was refashioned. History of Betliar is connected also with many persons, such as writer Johan Fabricius. In the village there is an accommodation facility in hotels, pensions, lodging houses and privat ones.

Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde Betliar liegt im Tal des Flusses Slaná, 5 km nordwestlich von Rožňava entfernt. Die erste schriftliche Erwähnung ist aus dem Jahre 1330, damals wird die Gemeinde als Bethler erwähnt. Sie gehörte dem Geschlecht Bebek und später Andrássy. Die Einwohner ernährten sich mit dem Bergbau, mit der Landwirtschaft und mit der Arbeit im Wald. Der Bergbaucharakter der Gemeinde, die historisch interessanten Stellen und die Schönheit des Gebirges Volovec haben verursacht, dass Betliar zu einer ausgesuchten touristischen Destination wurde. Die bekannteste Stelle in der Gemeinde ist das Kastell, das am Platz einer alten Burgstätte der Familie Bebek aus dem 15. Jahrhundert gebaut wurde. Das Kastell befindet sich im der wunderschönen Umgebung eines englischen Parks entworfen vom bekannten Architekten H. Nebbiem. Das Kastell wurde mehrmals umgebaut, zum letzten Mal durch die Familie Andrássy im Jahre 1880. Seit jener Zeit hat es mit kleinderen Änderungen die Gestalt bis heute erhalten und dient als eine Exposition des Slowakischen nationalen Museums. Im Jahre 1985 wurde es zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Aus den sakralen Denkmälern der Gemeinde ist vor allem die klassizistische evangelische Kirche aus dem Jahre 1794 interessant. Ursprünglich wurde sie ohne Turm gebaut, der 1834 zugebaut wurde. Die römisch-katholische Kirche der Hl. Elisabeth hat noch längere Geschichte. Sie wurde in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts im gotischen Stil gebaut. Im 17 und 19. Jahrhundert wurde sie umgebaut. Die Vergangenheit des Dorfes ist mit mehreren Persönlichkeiten verbunden, wie z. B. der Schriftsteller Johan Fabricius. In der Gemeinde gibt es mahrere Unterkunftsmöglichkeiten, z. B. in Hotels, Pensionen, in der touristischen Herberge als auch in privaten Einfamilienhäusern.

Print/Tlači